Sallar Juma’a

Sallar jumu'a farali ce, kan wa take farlanatta? Ranar juma'a shine mafificin rana a sati, domin hadisai da dama sun zo dake nuna falalarsa. Akwai sha ...