Rukunan Sallah Da Wajibanta Da Sunnoninta

Sallah na da rukunnai na asali, ba ya halatta a sarayar da su sai dai fa idan ba za a iya kawo su bane kwata-kwata, don haka ya zama wajibi ga musulm ...