Fansa da Hadaya

Fidiya: itace abinda ke wajaba akan mahajjaci ko mai umura na fansa sakamakon barin wani wajibi ko aikata wani abin ki, to menene hukunce-hukuncen fid ...