Hukunce-Hukuncen Sallah

Annabi s.a.w ya karantar da mu da dama daga cikin hukunce-huknucen sallah , daga ciki akwai sallah zaune, Niyya, karatun fatiha, yin amin bayan liman, ...