Sallar Masu Uzuri

Ma'abuci uzuri zai iya zama mara lafiya, to shin ya wajaba akanshi rama sallah? Shin sallar mara lafiya na da hukunce-hukunce kebantattu? Wane sauki n ...