Sharuxxan Ingancin Sallah

akwai sharuddan da sai an same su kafin cikar sallah, koyi yadda ake sallah da sharuddanta da sharhi da dalilai daga Alkur'ani da Sunnah. Koyi ayyukan ...