Miqati

Mikati: shine abinda Allah ya tantance na lokaci da wuri na ibada. Mikati na wuri sune wuraren da Alllah ya kebe domin daukar harami, wuraren guda biy ...