Matsayin Sallah Da Hukuncinta

Sallah itace bautawa Allah ta hanyar maganganu da aikace-aikace na musamman, mai budewa da kabbarar harama da karewa da sallama. Koyi ayyukan sallah t ...