I’itikafi

I'itikafi shine lazimtar wani abu a larabce, a addininace kuwa yana nufin lazimtar masallaci domin bautar Allah. To menene hukuncinsa? Kuma menene sha ...