Falalar Azumi Da Hukuncinsa

Azumi shine kamewa daga barin ciki, sha da jima'I, yna farawa daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana. Azumi na da falala kwarai, to wadanne ne falalol ...