Ziyarar Madinah, Falalarta Da Matsayinta

Madina ta shahara da sunaye daban-daban, wadanne ne? Ana so mai hajji ko umura ya ziyarci Madina da ziyarar Masallacin Annabi s.a.w, kamar yadda falal ...